Actie Rijbewijs en Autisme

Rijles-en-autisme.nl sloeg de handen ineen met o.a. de non-profit campagne AutismeGeschikt en de Nederlandse Vereniging Autisme om het huidige beleid rondom autisme en rijbewijs aan de kaak te stellen. Op 15 maart 2012 is de actie beëindigd met een bezoek aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tijdens het bezoek werd de petitie overhandigd, tesamen met het AutismeRIJGeschikt-kunstwerk, ervaringen van rijinstructeurs en mensen met autisme, brief met aanbevelingen en een aanvullende brief vanuit de Nederlandse Vereniging voor Autisme.

Fotografie ©Irma van den Berg

Het was een prettige bijeenkomst! De betrokkenen vanuit het ministerie hadden zich goed ingelezen en o.a. deze website nauwkeurig bestudeerd. Er werden dan ook zinvolle vragen gesteld en aandachtig geluisterd naar onze aanbevelingen. De aandachtspunten zullen dan ook op korte termijn worden besproken in de tweede kamer. Het ministerie heeft beloofd in overleg te gaan met de Gezondheidsraad om opnieuw te kijken naar het huidige beleid en de (on)zinvolheid ervan. Op het moment loopt tevens een onderzoek naar de procedures binnen het CBR om gezamelijk te bekijken hoe deze optimaal afgesteld moeten worden. Naar verwachting komt de Nederlandse Vereniging van Psychiaters deze maand nog met aanbevelingen voor aanpassing van het beleid ten aanzien van mensen met ADHD. Het ministerie heeft toegezegd de Vereniging tevens advies te vragen rondom mensen met autisme. Wij zijn vooralsnog zeer tevreden met het geboekte resultaat! We blijven in gesprek met het ministerie en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Fotografie ©Irma van den Berg

Actie

Informatie over onze landelijke actie voor verbeterde regelgeving en een eerlijk beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen en behouden.

Lees meer over de Actie Rijbewijs en Autisme

Informatie

Achtergrond informatie en artikelen; alles over autisme en het rijbewijs!Lees artikelen, maar ook blogs en discussies online via social media.

Lees de informatie over de Actie Rijbewijs en Autisme

Posters

Actieposters campagne “Mensen met autisme zijn rijgeschikt” vanuit de non-profit campagne Autisme Geschikt.

Bekijk de posters van de Actie Rijbewijs en Autisme

Kunstwerk

Bekijk het Autisme Rijgeschikt-kunstwerk en alle aanvullingen op: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat…

Lees meer over het Rijgeschikt-kunstwerk

De petitie

De petitie is inmiddels afgesloten. We zijn trots op meer dan 1100 handtekeningen! Het ministerie heeft de handtekeningen inmiddels in ontvangst genomen.

Bekijk de petitie

Ervaringen

Lees hier ervaringen van rijinstructeurs, mensen met autisme en/of hun ouders en direct betrokkenen.

Lees de Ervaringen


Actie Rijbewijs en Autisme

poster-briljant-denkerVia de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Via de non-profit campagne Autisme Geschikt ondernemen we actie om het behalen en behouden van een rijbewijs voor mensen autisme aan de kaak te stellen.

Deze non-profitcampagne Autismegeschikt.nl is een initiatief van Spectrum Brabant, centrum voor zorg en onderwijs. De campagne is 100% non-profit en wijdt zich volledig aan het vergroten van kansen voor kinderen en volwassenen met autisme, én hun directe omgeving. Een mooi platform om te strijden voor een beter beleid voor mensen met autisme die het rijbewijs willen halen.

Waar strijden we voor:

 • Aanpassing regelgeving inzake periodiek herkeuren rijgeschiktheid van mensen met ASS,
 • Geen extra kosten voor mensen met ASS vanwege beperkte duur rijbewijs en herkeuring
 • Een landelijk uitgevoerd beleid omtrent de Eigen Verklaring, in plaats van een (op dit moment) sterk regio-gebonden uitgevoerd beleid.
 • Meer kennis van autisme bij examinatoren.
 • Faciliteren bijscholing betrokken rijinstructeurs
 • Een beleid waarin de nadruk ligt op de competenties en eventuele aanpassingen per individu (wat men kan), in plaats van de stoornis an sich.
 • Beleid ontwikkelen op de aanpassingsmogelijkheden voor mensen met informatieverwerkings-problematiek tijdens de rijles en het examen.

poster-hoffelijkHoe doen we dit?

 • We bundelen alle ervaringen van rijinstructeurs uit ons netwerk en de rest van het land, met als doel inzicht verkrijgen in de huidige problematiek
 • We zoeken de dialoog op met het CBR
 • We willen met alle belanghebbende partijen in gesprek om enerzijds inzicht in de problematiek te verkrijgen en anderzijds advies uit te brengen omtrent regelgeving, beleid en de uitvoering hiervan
 • We streven ernaar alle initiatieven die er op dit moment zijn rond het onderwerp samen te brengen om krachten te bundelen, middels rondetafelgesprekken.
 • We zetten onze campagne in om via social media extra aandacht voor problematiek te vragen.
  Dit doen we oa middels de beeldvormingscampagne “geschikt/niet geschikt”
 • We bieden minister Schultz van Haegen een Autismegeschikt Kunstwerk aan. In het kunstwerk ligt de nadruk op de sterke kanten van autisme.
 • Tezamen met het kunstwerk overhandigen we de minister een brief waarin bovenstaande is opgenomen, vergezeld met input van alle rijinstructeurs uit het netwerk.
 • In bovenstaande wordt de petitie “Mensen met autisme en het rijbewijs,  http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs, meegenomen (een initiatief van Martijn Coolen).

Wat kunt u nu doen?

 • Teken de petitie!! http://petities.nl/petitie/mensen-met-autisme-en-het-rijbewijs
 • Werk mee aan het Autisme(rij)Geschikt-kunstwerk voor minister Schultz van Haegen. Beantwoord de volgende vraag: Mensen met autisme zijn rijgeschikt omdat…..
  Klik hier om je antwoord in te vullen….
 • Werk mee aan de brief voor de minister! De brief zal vergezeld gaan van een lange, hele lange lijst met input van rijinstructeurs en mensen met autisme. Klik hier om uw ervaring te melden!

Informatie over rijbewijs en autisme

We hebben zoveel mogelijk informatie voor je verzameld over rijlessen voor mensen met autisme, het invullen van de Eigen Verklaring, halen en behouden van je rijbewijs, medische keuring etc.

Artikelen
Forums
LinkedIn
Hyves
Blogs
Downloads